قوانین رزرو

 

الف) شرایط و قوانین رزرو

 

1- کاربر با ثبت نام درده گشت می‌پذیرد که قوانین و مقررات ده گشت  را به‌صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است.

2- کاربر می‌پذیرد هیچ‌وقت درخواست رزرو  به  ده گشت  ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس ده گشت  را داشته باشد.

3- درخواست اقامت و پذیرش میهمان پس از پرداخت کامل قطعی خواهد بود و چنانچه میهمان درخواست اقامت را لغو کند و یا میزبان اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا از ارائه آن محل به میهمان خودداری نماید و یا تغییراتی در محل اقامت ایجاد شده باشد، ده گشت  هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار کاربران کسر یا وصول می‌کند.

4- چنانچه هریک از کاربران ده گشت  در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند، همکاران ما در واحد خدمات مشتریان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی کاربران هستند.

5- در مواردی نادر اشتباهات میزبان، مشاهدهٔ خرابی و مشكلات در واحد اقامتی رزرو شده، دلايل امنيتی يا اشتباهات كارمندان شرکت وجود دارد، كه در اين موارد سعی می گردد ده گشت  واحد اقامتی ديگری با همان شرایط در همان زمان برای میهمان تهيه و يا در صورت عدم امكان، وجه به میهمان باز می‌گردد.

 

 

ب) شرایط و قوانین لغو کردن رزرو

 

1- تحویل اقامتگاه ساعت 14:00 و زمان تخلیه اقامتگاه ساعت 12:00 توسط میزبانان تعیین شده‌است. (مگر اینکه میهمان و میزبان از قبل با یکدیگر هماهنگ نمایند)

2- کنسل نمودن رزرو چنانچه بیش از 24 ساعت پس از رزروِ قطعی باشد، 50 درصد جریمه اعمال می‌شود.

3- از 72 ساعت مانده به تحویل کل مبلغ اخذ می‌گردد.

 4- در صورت مراجعه نکردن میهمان در زمان رزرو، محل اقامت برای میهمان خالی نگاه داشته شده و هيچ‌گونه وجهی مسترد نخواهد شد.