آپارتمان ییلاقی جنگلی سنگچال آمل
آپارتمان ییلاقی جنگلی سنگچال آمل
مازندران/آمل
آپارتمان نوساز با کلیه امکانات رفاهی - نمای عالی رو به جنگل - تراس دلباز و وسیع -محیط آرام - روستا دائمی بوده و دارای فروشگاه های متعدد و آشپزخانه میباشد
برای هر شب
4,000,000 ریال
نمایش و رزرو